กลุ่มไรเดอร์จังหวัดสุราษฎร์ฯ รวมตัวประท้วงและยื่นหนังสือเรียกร้องความไม่เป็นธรรมจากบริษัท หลังทนไม่ไหวกับการทำงานของระบบที่ไม่คำนึงถึงพาร์ทเนอร์คนขับ

กลุ่มไรเดอร์ฟู๊ดแพนด้าจังหวัดสุราษฎร์ฯ รวมตัวประท้วงและยื่นหนังสือเรียกร้องความไม่เป็นธรรมจากบริษัท หลังทนไม่ไหวกับการทำงานของระบบที่ไม่คำนึงถึงพาร์ทเนอร์คนขับ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น. กลุ่มไรเดอร์ฟู๊ดแพนด้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนัดออกมารวมตัวกันที่บริเวณสะพานนริศ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและหลักฐานประกอบต่างๆในการยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางกลุ่มไรเดอร์มีวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องสิทธิ์ของตนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฟู๊ดดิลิเวอรี่(ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นธรรมต่อพาร์ทเนอร์(ไรเดอร์) ในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน เนื่องจากทางไรเดอร์ได้รับปัญหาจากบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการคิดค่ารอบการจัดส่งอาหารที่ไม่เหมาะสมกับระยะทาง การวางเส้นทางในการจัดส่งอาหาร การทำงานของระบบที่ขัดข้องสร้างปัญหาต่อการทำงานของไรเดอร์ ทำให้ทางกลุ่มไรเดอร์ของบริษัทฟู๊ดดิลิเวอรี่(ประเทศไทย)ได้รับปัญหามาโดยตลอดซึ่งทางกลุ่มไรเดอร์ได้แจ้งทางบริษัทให้รับทราบแก้ไขหลายครั้ง แต่ก็ยังถูกเพิกเฉยและมีการถูกข่มขู่ รวมถึงการปรับลดเปอร์เซนรายได้ในการทำงานของไรเดอร์อย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ทางกลุ่มไรเดอร์ฟู๊ดแพนด้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินส่งเอกสารร้องเรียนไปยังบริษัทฟู๊ดดิลิเวอรี่(เยอรมัน) ที่เป็นบริษัทแม่ข่ายให้ดำเนินการแก้ไขในระบบการทำงานของส่วนในประเทศไทย และยังมีกลุ่มไรเดอร์จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็ได้ออกมาประท้วงและเรียกร้องสิทธิ์กับการทำงานของระบบบริษัทฟู๊ดดิลิเวอรี่(ประเทศไทย) ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเรื่องจากกลุ่มไรเดอร์และจะมีการจัดการเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วัน ทั้งนี้ทางกลุ่มไรเดอร์ยังแจ้งเรื่องไปยังทางสหภาพไรเดอร์ให้มาช่วยจัดการแก้ไขกับการทำงานของระบบบริษัทให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและไรเดอร์ต้องได้รับความเป็นธรรมรวมถึงสิทธิ์ที่ควรได้รับจากบริษัทมากกว่านี้ ทางทีมข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ได้เป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องไรเดอร์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นต่อไป

กองข่าวเฉพาะกิจ ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 : รายงาน

Back To Top