ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 8 มอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายศิริวัฒนา ชาติภิรมย์ ผอ.บก. ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.8 มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมี ดต.นัฐพร ชูเพชร ประธานชมรมเพื่อน สวท. และประธานชมรมผู้ตัดสินกีฬา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรับมอบของโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดถ้ำวราราม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนบ้านบางปรุ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ณ สำนักงาน ปปส.ภ.8 จ.สุราษฎร์ธานี

Back To Top