ประชุมใหญ่สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้

31 มีนาคมประชุมใหญ่สามัญสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากผลกระทบจากการโรคโดวิด – 19 เป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ เลื่อนการประชุมจากวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติที่เราปฏิบัติมาโดยปกติ แต่ด้วยเหตุผลสำคัญของการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงจำเป็นต้องเลือนการประชุมออกไป เชื่อว่าสถานการณ์ก่อนการประชุมใหญ่การแพร่ระบาดจะลดลง

ทางสมาคมฯ จึงกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.33 น.ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“การประชุมใหญ่ครั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ จึงอยากให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อสิทธิประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ครับ”

Photo : Report : Kasem Limaphan : สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Back To Top