ผ่านไปด้วยดี สำหรับคลีนิคมวยไทย ที่จัดขึ้น โดย กกท นำทีมโดย ท่าน ผอ ปรเมษฐ์ ภักดีคิรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬามวย ร่วมกันเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร่วมกับอ บรมครูมวยหลายๆท่านที่ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ ประกอบไปด้วย ท่าน อาจารย์ชาลี พฤหัสเล็ก ศิษย์ชุมทอง อ.ผูดผาดน้อย วรวุฒิ อ.สกัด พรทวี และ สายฝน ลูกกาบู และ ปราบหมด สิงห์สมัย บก ข่าวอาชญากรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผ่านไปด้วยดี สำหรับคลีนิคมวยไทย ที่จัดขึ้น โดย กกท นำทีมโดย ท่าน ผอ ปรเมษฐ์ ภักดีคิรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬามวย ร่วมกันเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร่วมกับอ บรมครูมวยหลายๆท่านที่ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ ประกอบไปด้วย ท่าน อาจารย์ชาลี พฤหัสเล็ก ศิษย์ชุมทอง อ.ผูดผาดน้อย วรวุฒิ อ.สกัด พรทวี และ สายฝน ลูกกาบู และ ปราบหมด สิงห์สมัย บก ข่าวอาชญากรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back To Top