วันนี้ (13 มี.ค.64) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ประธานชมรมข้าราชการตำรวจนอกประจำการจังหวัดพัทลุง และคณะได้ร่วมกันฌาปนกิจศพ ด.ต.วีรยุทธ์ อภิรักษ์ สมาชิกชมรม พร้อมกับได้มอบเงินสวัสดิการชมรมเป็นจำนวนเงิน 56160 บาท ให้แก่ทาญาติ ที่วัดบางแก้วผดุงธรรม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันนี้ (13 มี.ค.64) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ประธานชมรมข้าราชการตำรวจนอกประจำการจังหวัดพัทลุง และคณะได้ร่วมกันฌาปนกิจศพ ด.ต.วีรยุทธ์ อภิรักษ์ สมาชิกชมรม พร้อมกับได้มอบเงินสวัสดิการชมรมเป็นจำนวนเงิน 56160 บาท ให้แก่ทาญาติ ที่วัดบางแก้วผดุงธรรม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

Back To Top