กลุ่มเกษตรกรสรรสร้างสังคมใหม่ร้องนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายโยธิน คำวงศ์ เลขานุการ กลุ่มเกษตรสสรรค์สร้างสังคมใหม่ นายสุชาติ รอดดำ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม ต่อนายสมชาย ฝั่งจนจิต ประธานคณะกรรมาธิการ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ณ.ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถึง พณ. นายกรัฐมนตรี เรื่องที่ดินทำกิน การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขอให้ตรวจสอบที่ดิน และการจัดสรรให้ประชาชน การก่อตั้งโรงเรียนคลองพวนประทีป ที่ทางบริษัทให้ใช้พื้นที่ โดยทางกลุ่มภาคประชาชน ยังไม่มีที่ดินทำกิน ในนามกลุ่มเกษตรสรรค์ สร้างสังคมใหม่ ตามหนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงพณ.นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ น.ร.0 1 0 5 .04/ 4 09 39 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตามหนังสือร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งระดับพื้นที่และนโยบาย เพื่อรายงานข้อเท็จจริง กรณีตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานสภาพปัญหา คือการไม่ปฏิบัติและการละเว้น ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปกปิดข้อมูลเท็จจริง อาศัยกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรม ต่อ ผู้เรียกร้อง ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งได้ขอการมีส่วนร่วมส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยเฉพาะที่ดินทำกินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการกระจายถือครองที่ดิน จากกรณีบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ขอเช่าพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8,250 ไร่ ได้ระบุ สัญญาสัมปทาน ป่าย่านยาวเขาวงและกระชุม ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ไม่ได้ประกาศเข้ามาในเขตจังหวัดกระบี่แต่อย่างใด มีการนำชี้กับป่าไม้ ทั้ง 2 ครั้ง เนื้อที่ในเขตสัมปทานของบริษัท ทั้งหมด 19,300 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสัมปทานของบริษัทแต่อย่างใด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ ซึ่งทางกลุ่มผู้เรียกร้อง ใช้มติครม ลง วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้รัฐ ยึดกลับมาให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ชึ่งทีผ่านมานั้นการใช้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะสำนักงานป่าไม้พื้นที่จัดการ ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้แจ้งความ กับราษฎร 62 คน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่ยอมยึดการปฏิบัติ ตามคำสั่งหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก จึงขอเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. ให้อธิบดีกรมป่าไม้ยกเลิกยกเลิกการสัมประทาน ของบริษัทที่ขาดสัญญา 2. ให้ภาครัฐ ดำเนินการ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรสรรสร้างสังคมใหม่ ตามข้อเรียกร้อง ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 3.ให้ภาครัฐสั่งการเป็นกรณีพิเศษ โดยเร่งด่วน 4. ให้กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร การกล่าวรายงานเอกสาร ที่ยื่นมา เพื่อ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง และขอให้ตรว จสอบ ติดตามความคืบหน้า แก้ไขการพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป

พิขิต เบื่อน้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน

Back To Top