เกษตรจังหวัดสนับสนุนเชื่อรา

เษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นำไปใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตร
วันนี้ (15 ก.พ. 64) ที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสนับสนุนสาร ชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วม
ภายในงาน มีการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี การตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้ ตอบข้อสงสัย อีกทั้ง มีการสาธิตวิธีการเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อนำไปใช้กับพืชในการป้องกันเชื้อรา ป้องกันโรคและแมลงต่างๆ ในพืชผล อีกทั้งการสาธิตการฉีดเชื้อไตรโคเดอร์มา ในแปลงพริกเพื่อป้องกันใบหงิกและเชื้อราได้เป็นอย่างดี
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในวันนี้มีการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 1 พัน 5 ร้อยกิโลกรัม แก่เกษตรกรในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้นำไปใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้พืชมีความแข็งแรง สามารถเพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว-สุขวงศ์ทองดี

โสภณโชติกุลพลรายงาน

Back To Top