เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 ก.พ. 64
ภายใต้การสั่งการของ
พ.ต.ต.ชาญชัย  ม่วงไหม
สว.สภ.ราตาปันยัง
มอบหมายให้
– เจ้าหน้าที่ ชป.จู่โจม จราจร ชป.สืบสวน ร่วมรดน้ำพัฒนาสวนเศรษฐกิจพอเพียง และให้อาหารปลา พร้อมทั้งได้ดำเนินได้แจกจ่ายผักสวนครัว ( ผักบุ้ง มะเขือยาว ถั่วฝักยาว ถั่วพลู ข้าวโพด บวบ ไข่ไก่ ) ในโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ข้าราชการ

Back To Top