สู้ต่อเพื่อชาวประชา เจริญ เส้งสุ้น(เด่นภูธร โชคอำนวย) อดีตยอดมวยใต้ ลงสู้ นายกเทศบาลตำบลท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง อีกสมัยตามคำเรียกร้องของชาวประชาได้เบอร์1ชาวมวยช่วยกันลุ้นด้วยคับ

<สู้ต่อเพื่อชาวประชา เจริญ เส้งสุ้น(เด่นภูธร โชคอำนวย)  อดีตยอดมวยใต้ ลงสู้ นายกเทศบาลตำบลท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง อีกสมัยตามคำเรียกร้องของชาวประชาได้เบอร์1

Back To Top