มอบข้าวสาร น้ำดื่ม

บริษัท เจ.เค.เชีย จำกัด นำข้าวสารมอบให้แก่กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
✴ วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 11.00 น. ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ก้องเกียรติ หมวดสิงห์ ที่ปรึกษา บริษัท เจ.เค.เชีย จำกัด มอบข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ปลอดสารพิษ ตราใบเงิน จำนวน 400 กิโลกรัม, น้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค และหมอนหนุนจำนวน 60 ใบ ให้แก่ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดไป .
โดยบริษัท เจ.เค.เชีย จำกัด ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่ามีภารกิจหลักในงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน กล้าหาญ เสียสละ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประเทศชาติ ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีผู้ก่อเหตุรุนแรงลดน้อยลง ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่อาศัยในพื้นที่ด้วยความปลอดภัย สงบสุขมากขึ้นตามลำดับ บริษัท เจ.เค.เชีย จำกัด มีความซาบซึ้งใจต่อความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็น     กำลังใจและแทนคำขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                รายงานข่าวโดย สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม)

Back To Top