พ.อ.ก้องเกียรติ หมวดสิงห์ หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ั่ 4 อดีตนักมวยดัง จ.ยะลาก้องเกียรต ิลูกนาประดู่ อดีตคู่ซ้อมแคมป์เกียวกัน มาเยี่ยมเยือนอดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม) ณ สำนักงาน อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

พ.อ.ก้องเกียรติ หมวดสิงห์ หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ั่ 4 อดีตนักมวยดัง จ.ยะลาก้องเกียรต ิลูกนาประดู่ อดีตคู่ซ้อมแคมป์เกียวกัน มาเยี่ยมเยือนอดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู

Back To Top