แก้ไขปัญหาการบุกรุกอ่าวบ้านดอนสร้างคอนโดคอกหอย

ศรชล.ภาค 2 จี้ผู้นำชุมชน 8 ตำบล 3 อำเภอให้เร่งทำความเข้าใจต่อผู้ประกอบการเลี้ยงหอยให้เร่งรื้อขนำและคอกหอยออกจากทะเลก่อนใช้กฎหมาย ปปง.เข้าจัดการ ด้านหมอก้องเจ้าของขนำแดงครวญถูก ปปง.อายึดอายัดทรัพย์สินบัญชีธนาคาร ส่วนขนำแดงคอกหอยรื้อสิ้นซากแล้ว

25 ม.ค.64 ที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน ณ วัดชลธาร ม.2 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นาวาเอกวศากร สุนทรนันท์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการเลี้ยงหอย ในพื้นที่ ตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก อ.เมือง ตำบลท่าทองใหม่ ต.ตะเคียนทอง ต.กะแดะ ต.ท่าทอง ต.พลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ 40 คนเพื่อเร่งทำความเข้าใจเรื่อง ศรชล.เร่งเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเข้าดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการเลี้ยงหอยในพื้นที่ไม่อนุญาตและอนุญาตในเขต 3 อำเภอ จึงขอให้ผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในทะเล (ขนำเฝ้าคอกหอย)รวมถึงไม้ไผ่ปักกั้นแนวคอกหอยออกจากทะเล หากพ้นกำหนดตามคำสั่งทางปกครองทาง ศรชล.จะใช้กฎหมายของ ปปง.และสรรพากร เข้าดำเนินการ

ด้านนายประเสริฐ ชัญจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน กล่าวว่า ตนเองเป็นตำบลแรกที่ให้ความร่วมมือในการรื้อถอนขนำ ประเด็นปัญหามาจากผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จึงเป็นต้นเหตุให้เรื่องยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ และ ยอมรับว่า ศรชล.ภาค2 หรือทัพเรือภาค2 มีอำนาจจริง และวันนี้เห็นว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จน ปปง.ก็เข้ามาจัดการ ดังนั้นจึงขอฝากถึงพี่น้องเกษตรผู้เลี้ยงหอยทั้งอ่าวบ้านดอนว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย พื้นที่อาจถูกต้อง แต่ขนำไม่ถูกต้องก็ขอให้ปฎิบัติตามคำสั่งให้รื้อถอนให้หมด หลังจากเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรื้อถอนหมดแล้ว ทาง ศรชล.ก็จะส่งคืนพื้นที่ให้ทางจังหวัด หลังจากนั้นก็มาว่ากันใหม่โดยประชาชนในพื้นที่จะต้องเป็นผู้กำหนดว่าพื้นจุดใดบริเวณใดที่เลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้ ดังนั้นทุกคนจะต้องเดินตามขบวนการของกฎหมาย ในส่วนพื้นที่ตำบลลีเล็ดเดิมมีขนำแค่ 65หลังไม่ใช่ 83 หลังตามข้อมูลของ ศรชล. ยังคงเหลืออีก 3 หลังที่ยังไม่ได้รื้อถอน และวันนี้มารับนโยบายของ ศรชล.ก็จะนำไปประสานงานผู้ประกอบการให้รื้อขนำและคอกออกจากพื้นที่ให้หมด หากใครไม่ยอมก็ให้ต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป ซึ่งตนคาดว่าจะสามารถประสานได้ 99 เปอร์เซ็น

ในขณะที่นายสุรพล อินทรวารี เจ้าของขนำหรู 3ชั้น หลังคาสีแดงมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าวันนี้ตนได้รื้อขนำแดงและคอกหอยออกจากพื้นที่หมดแล้ว หลังจาก ปปง.เข้ายึดอายัดทรัพย์สินและบัญชีการเงิน ที่สงสัยว่าได้มาจากการเลี้ยงและขายหอยแครงที่ผิดกฎหมาย ทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนมาก

ข้อมูล-ภาพ-สุข วงศ์ทองดี

โสภภณ โขติกุลพล รายงาน

Back To Top