เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝากผลงานให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ประจักรแล้วว่า การบริหารจัดการไม่ได้เอาผลประโยชน์ตนเป็นตัวตั้ง แต่เอาผลประโยชน์ให้ประชาชนเป็นผู้รับอานิสงค์ งบประมาณมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญ แต่เมือทำแล้วผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนล้วนๆจึงทำให้นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายก และคณะผู้บริหารเชิดหน้าได้อย่างไม่ต้องอายฟ้าดิน และอีกหลากหลายผลงาน วันที่ 25 มกราคมนี้ นายกจะหมดวาระเลือกตั้งใหม่ คิดว่าประชาชนในเขตเทศบาล คงต้องได้คนดีมีฝีมือและผลงานมาบริหารเทศบาลนครสุราฎร์ธานีอีกสมัย… โสภณ โชติกุลพล รายงาน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝากผลงานให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ประจักรแล้วว่า การบริหารจัดการไม่ได้เอาผลประโยชน์ตนเป็นตัวตั้ง แต่เอาผลประโยชน์ให้ประชาชนเป็นผู้รับอานิสงค์ งบประมาณมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญ แต่เมือทำแล้วผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนล้วนๆจึงทำให้นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายก และคณะผู้บริหารเชิดหน้าได้อย่างไม่ต้องอายฟ้าดิน และอีกหลากหลายผลงาน วันที่ 25 มกราคมนี้ นายกจะหมดวาระเลือกตั้งใหม่ คิดว่าประชาชนในเขตเทศบาล คงต้องได้คนดีมีฝีมือและผลงานมาบริหารเทศบาลนครสุราฎร์ธานีอีกสมัย…
โสภณ โชติกุลพล รายงาน

Back To Top