ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ปสบปัญหาความเดือดร้อน

15 มกราคม 2564 ว่าที่รอยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ ม.5 ตำบลท่าทองใหม่ พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..กรณี นายซาฟีอี โต๊ะหมัด ราษฏร ม.5 ตำบลท่าทองใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย.กำนัน จัดรถแมคโคร มาช่วยทำการปักเสาเข็มกันดินพังทลาย เทศบาลจัดหาหินมาถมพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นทีมงานที่ร่วมกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำหน้าที่.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข. อย่างเต็มกำลัง

Back To Top