ผู้การสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตลาดศาลเจ้าสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตลาดโต้รุ่งศาลเจ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ได้รับเกียรติจากพล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ซึ่งทางตลาดโต้รุ่งศาลเจ้า ได้มีมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ที่จะเข้ามายังตลาด ตั้งแต่มีการระบาดในรอบแรก โดยทุกคนที่จะเข้ามาในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ทำให้ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เดินทางมายังตลาดโต้รุ่งศาลเจ้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
👉สุราษฎร์ธานีไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
👉สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้บ่อย เลี่ยงที่ชุมชน
👉เราจะผ่านโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน
❤❤ดูแลทุกท่านด้วยความห่วงใยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Back To Top