เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา08.30 น. พ.อ.ธานิน ไตรสกุล รอง ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรยิงปืนด้วยกระสุนจริง ให้แก่ อส. ทพ.ใหม่ ่รุ่นที่5 รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ64. พร้อมมอบผ้าพันคอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยและให้โอวาทมอบนโนบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ บก.ฉก.ทพ.49 รายงานข่าวโดยสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา08.30 น. พ.อ.ธานิน ไตรสกุล รอง ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรยิงปืนด้วยกระสุนจริง ให้แก่ อส. ทพ.ใหม่ ่รุ่นที่5 รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ64. พร้อมมอบผ้าพันคอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยและให้โอวาทมอบนโนบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ บก.ฉก.ทพ.49 รายงานข่าวโดยสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม)

Back To Top