คอลัมน์ คนมหาดไทย เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค8 ขอนำเสนอคนมหาด ข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรงไปตรงมา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักรแก่ผู้บังคับบัญชาเขาคือ…นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยกำเหนิด..ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี คอลัมน์คนมหาดไทยจึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานดีๆต่อไป…

คอลัมน์ คนมหาดไทย เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค8 ขอนำเสนอคนมหาด ข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรงไปตรงมา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักรแก่ผู้บังคับบัญชาเขาคือ…นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยกำเหนิด..ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี คอลัมน์คนมหาดไทยจึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานดีๆต่อไป…

Back To Top