แชมะ ภูเก็ต นักธุรกิจที่ดินภาคใต้ทำบุญละหมาดอายัด อ่านยาซีน โดยมีแขกผ๊มีเกียรติมาร่วม สส.อับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย เขต2 ปัตตานี ,อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม)และทีมงาน มาร่วมกันมากมาย ณ หัวสะพานสะเตง ร้านสะเตงมือสองแบรนเนมน์ อ.เมือง จ.ยะลาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

แชมะ ภูเก็ต นักธุรกิจที่ดินภาคใต้ทำบุญละหมาดอายัด อ่านยาซีน โดยมีแขกผ๊มีเกียรติมาร่วม สส.อับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย เขต2 ปัตตานี ,อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม)และทีมงาน มาร่วมกันมากมาย ณ หัวสะพานสะเตง ร้านสะเตงมือสองแบรนเนมน์ อ.เมือง จ.ยะลาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

Back To Top