อำเภอชัยบุรีโดยนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอเป็นประธานในพิธีทำขวัญข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่น

วันอังคารวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น นายสุกิจ มีพริ้ง นายทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอชัยบุรีได้อนุมัติรายการขอเพิ่มชื่อให้กับราษฎรในอำเภอตามโครงการช่วยเหลือผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในอำเภอชัยบุรี(จากผลการตรวจDNA)จำนวน 2 ราย จากยอดทั้งหมด 8 ราย รวมได้ดำเนินการช่วยเหลือเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 5 ราย คือ
1. นางประภา พลพิชัย
2. นายเกียรติศักดิ์ สุขมี
3. นายสมรักษ์ ชูศรี
4. นายธีรศักดิ์ คงแก้ว 5.น.ส.สรรเสริญ เพ็ชรสุวรรณ
ส่วนอีก 3 ราย กำลังดำเนินการคือ. 1.น.ส.วันเพ็ญ ณะนากูล
2.น.ส.จินาพรรณ สวยโสภา
3.นายมนัสพงษ์ ณะนากูล
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมการปกครอง ได้รับงบประมาณในการตรวจพิสูจน์ ความเป็นเครือญาติ (ดีเอนเอ)เพื่อที่จะดำเนินการเพิ่มเติมรายการบุคคล ให้กับบุคคล ที่ยังไม่มีรายการ และมีหลักฐาน สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นคนไทย จริง ทำให้บุคคลดังกล่าว มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งเป็นประตูในการได้รับสิทธิ์ต่างๆ ที่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ มีให้กับคนไทยทุกคน สร้างความปราบปลื้มยินดีกับเจ้าตัว และญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง

Back To Top