วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา15.00น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานประชุม คกก.ทดสอบภาคปฏิบัติ ภาคความรู้รับบุคคลทั่วไป/ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อม คกก.ตามคำสั่ง ณ สนามโรงยิมมวย สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  26 ต.ค. 63 เวลา15.00น. นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานประชุม คกก.ทดสอบภาคปฏิบัติ ภาคความรู้รับบุคคลทั่วไป/ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2564
พร้อม คกก.ตามคำสั่ง ณ สนามโรงยิมมวย สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top