ทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดท่าอู่ ใกล้บึงขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานีและวัดดอนเกลี้ยง ต.ขุนทะเล อุดมศรี ทองจันทร์ ผู้อำนวยการบริหารหนังสือพิมพ์–เว็บไซต์ข่าวอาญชกรรมภาค 8 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมด้วยญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมพืธีมากมาย

ทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดท่าอู่ ใกล้บึงขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และวัดดอนเกลี้ยง ต.ขุนทะเล..อุดมศรี ทองจันทร์ ผู้อำนวยการบริหารหนังสือพิมพ์–เว็บไซต์ข่าวอาญชกรรมภาค 8 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมด้วยญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมพืธีมากมายoū

Back To Top