อำเภอชัยบุรี​ จ.สุราษฎร์ธานี 1.เมื่อวันที่ 22/10/63​ เวลาประมาณ 09.30 น. 2.นายจำเนียร สมนิลตัวแทนกลุ่มปกป้องสถาบัน​ ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์ 3.จัดชุมชุมสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์ โบกธงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประมาณ500คน/ไม่มีการเคลื่อนย้ายการชุมนุม 4.เนื้อหา/เป้าหมาย ปกป้องสถาบันฯ 4.1.รวมกลุ่มสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ 4.2.ร่วมร้องเพลงชาติเพื่อสำนึกถึง ความเป็นไทย 4.3.ตัวแทนกล่าวคำแถลงการณ์และกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของบูรพพกษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่มีต่อประชาชน 4.4.นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยนายจรัญ แก้วศรีมล ตัวแทนพี่น้องชาวชัยบุรี กล่าวคำแถลงการณ์ 4.5ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 4.6 นายจรัญ แก้วศรีมล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัยบุรียื่น นส คำแถลงการณ์และประกาศเจตนารมย์ต่อ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี 5.ยุติกิจกรรมเวลา10.30 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

1.เมื่อวันที่ 22/10/63​ เวลาประมาณ 09.30 น.
2.นายจำเนียร สมนิลตัวแทนกลุ่มปกป้องสถาบัน​ ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์
3.จัดชุมชุมสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบุรี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์ โบกธงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประมาณ500คน/ไม่มีการเคลื่อนย้ายการชุมนุม
4.เนื้อหา/เป้าหมาย ปกป้องสถาบันฯ
4.1.รวมกลุ่มสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
4.2.ร่วมร้องเพลงชาติเพื่อสำนึกถึง ความเป็นไทย
4.3.ตัวแทนกล่าวคำแถลงการณ์และกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของบูรพพกษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่มีต่อประชาชน
4.4.นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยนายจรัญ แก้วศรีมล ตัวแทนพี่น้องชาวชัยบุรี กล่าวคำแถลงการณ์
4.5ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
4.6 นายจรัญ แก้วศรีมล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัยบุรียื่น นส คำแถลงการณ์และประกาศเจตนารมย์ต่อ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี
5.ยุติกิจกรรมเวลา10.30

 

Back To Top