วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 113 คน

– วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 113 คน

Back To Top