นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจะนักงานโรงงานน้ำมันปาล์มหาสารเสพติด

อำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีตรวจฉี่หาสารเสพติดพนักงานโรงงาน

**ศป.ปส.อ.ชัยบุรี**

วันนี้ (22ตุลาคม 63 ) เวลา 08.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ หลเมฆ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ชัยบุรี และสมาชิก อส.อ.ชัยบุรี ที่ 20 ได้บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี โรงพยาบาลชัยบุรี รพ.สต. สภ.ชัยบุรี ในการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับพนักงานภายใน บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมิให้แพร่ระบาดในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
ตรวจพนักงาน ฯ ทั้งหมด จำนวน 115 ราย ดังนี้
-ชาย 85 ราย
-หญิง 30 ราย
ผลการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 4 ราย (ชาย) แยกเป็น
-พบเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 2 ราย
-พบเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า และ กัญชา จำนวน 1 ราย
-พบกัญชา จำนวน 1 ราย
ศป.ปส.อ.ชัยบุรี ได้จัดทำประวัติบันทึกคัดกรอง เพื่อส่งต่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามคำสั่ง คสช.108/57 ณสถานพยาบาล​ รพ.ชัยบุรีต่อไป

Back To Top