🌴🌱ที่นี้ชัยบุรี.. วิถีแห่งความพอเพียง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ภายใต้การ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง (ผัก)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ชาวบ้านโทรงาม จำนวน 30 คน ร่วมปลูกผักสวนครัวสองข้างทาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งปลูกกิ่งพันธุ์ชะอม จำนวน 500 กิ่ง และมีกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางถนน

🌴🌱ที่นี้ชัยบุรี.. วิถีแห่งความพอเพียง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ภายใต้การ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง
(ผัก)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ชาวบ้านโทรงาม จำนวน 30 คน ร่วมปลูกผักสวนครัวสองข้างทาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งปลูกกิ่งพันธุ์ชะอม จำนวน 500 กิ่ง
และมีกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางถนน

Back To Top