อำเภอชัยบุรีโดยนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี จัดพิธีทำขวัญข้าวและซอเกี่ยวข้าวฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสมัยก่อน

Back To Top