สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรโดยนายเจษฎา โชติวรานนท์ อัยการจังหวัเร่วมพิธีเทิดพระเกียรติทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร.9

Back To Top