พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดพิษณุโลกพ่อค้า ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างโดยมีนายรณชัย จิตรวืเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาขนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีประขาขนร่วมพิธีจำนวนมาก

Back To Top