ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ มาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม B License ที่โรงเรียนมวยไทยนานาชาติรังสิต ปทุมธานี และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ มาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม B License ที่โรงเรียนมวยไทยนานาชาติรังสิต ปทุมธานี และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค(อาชญากรรม) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

Back To Top