โครงการจิตอาสาครูจราจรหน้าเสาธง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

โครงการจิตอาสาครูจราจรหน้าเสาธง จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
บรรยายโดย ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิพันธุ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

Back To Top