เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรณรงค์ร่วมบริจาคโลหิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับบริจาคโลหิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 ราย

31 ส.ค.63  เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม CP Blood Donation Day จ.สุราษฎร์ธานี โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ณ ห้องทับทิม 1 – 2 โรงแรมไดม่อนพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต และเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเลือด โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ การแสดงบนเวที การมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น โดยนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 400 คน

นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การบริจาคโลหิต นับว่าเป็นความดีที่ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ สามารถปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นความดีที่มีความสำคัญ มีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยของผู้เจ็บป่วย ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาพยาบาล แม้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตโลหิตเทียม หรือคิดค้นสารอื่นใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจึงทำให้ความต้องการใช้โลหิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น และแม้เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พยายามรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ.

Back To Top