นายสมพงษ์ มากมณี รอง.ผวจ.นศ.ติดตามโครงการหมู่บ้านงดเหล้าเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมติดตามคนงดเหล้าเข้าพรรษาและร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเลิกเหล้า เพื่อป้องกัน COVID-19 ณ ชุมชนบ้านทวดทอง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top