จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานความมั่นคง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 13.00น ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ ผลการปฏิบัติด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง สถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ข้อมูลจำนวนผู้ต้องขัง ผู้ต้องโทษ รายงานสถานการณ์ภายในเรือนจำ การอำนวยการความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ จากรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในส่วนของตำรวจในห้วงเดือนที่ผ่านมา รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 คดี อำเภอเกาะสมุย 2 คดี อำเภอเคียนซาจำนวน 3 คดี ของกลาง ยาไอซ์ จำนวน 15.05 กรัม ยาบ้า 3,559 เม็ด อำเภอเวียงสระจับกุมลักลอบเล่นการพนันฉลากกินรวบจำนวน 1 คน อำเภอเคียนซา จับกุมเล่นการพนัน ผู้ต้องหา 25 คน และการจับกุมผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รองลงมาจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนสร และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย.

Back To Top