แถลงข่าวงานประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าฯ ประจำปี 2563 เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-18 อย่างเคร่งครัด

บ่ายวันที่ 20 ส.ค.63  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 โดยในปีนี้กิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดเรือพนมพระทางบก และการจัดพุ่มผ้าป่า โดยจะงดเว้นการแข่งขันเรือยาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 จะมีการชักพุ่มเมือง ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน และขบวนแห่เรือพนมพระทางบก จำนวน 25 ลำ จากหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ไปยังบริเวณสะพานนริศ ริมแม่น้ำตาปี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้จะเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี โดยตลอดทั้ง 9 วัน จะกำหนดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจครบถ้วนในทุกวัน และเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในทุกกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ จัดให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถพนมพระแต่ละคันอย่างน้อย 1 คน คอยปฏิบัติหน้าที่ดูแลกำกับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ให้จัดพื้นที่บริเวณรถพนมพระแต่ละคัน โดยกั้นเขตให้มีระยะห่างจากตัวรถพนมพระไม่น้อยกว่า 2 เมตร และให้มีทางเข้าทางออกทางเดียว ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอในพื้นที่บริเวณรถพนมพระแต่ละคัน จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวบริเวณรถพนมพระและยืนให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในระหว่างเข้าชมรถพนมพระ

ในขณะที่การแห่รถพนมพระ ให้ผู้ที่ร่วมขวนแห่รถพนมพระแต่ละคันเว้นระยะยืนหรือเดินห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้ผู้เข้าชมขบวนแห่รถพนมพระ เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด.

Back To Top