ป้องกันจังหวัดฝีก ชรบ.อำเภอละ 10 คนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน

– วันที่ 17 ส.ค.63  เวลา 9.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพิธี โครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ส.ค.63 ณ กองร้อย อส.จ.สฎ.1
โดยมีนายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนมยพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี นายกสมาคมกำนัน/ผญบ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน.ศอ.ปส.จ.สฎ.ผู้แทน สนง.ปภ.จ.สฎ. ผบร้อย อส.จ.สฎ. และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน อำเภอละ 10 คน ประกอบด้วย อ.เมืองฯ,อ.บ้านนาสาร,อ.ท่าชนะ,อ.ดอนสัก,อ.เคียนซา,อ.พนม,อ.บ้านนาเดิม,อ.ท่าฉาง และ อ.ชัยบุรี ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

Back To Top