วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีกลุ่มเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินนำโดยนายชาคริสตร์ ศรีภิรมณ์มิต แกนนำคนสำคัญที่ต่อสู้เรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินมาหลายสมัยนำชาวบ้านอำเภอเคียนซาและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 200 คนเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทวงถามผลการดำเนินงานตามโครงการ คทช. ซึ่งนายชาคริสตร์กล่าวว่าทางที่ดินจังหวัดเล่นแง่แปรธาคุบ่ายเบี่ยงไม่ปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล วันนี้จึงนำขาวบ้านมาทวงถามและต้องได้รับคำตอบในวันนี้ด้วยนายชาคริสตร์กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.ได้มีกลุ่มเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินนำโดยนายชาคริสตร์ ศรีภิรมณ์มิต แกนนำคนสำคัญที่ค่อสู้เรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินมาหลายสมัย นำชาวบ้านอำเภอเคียนซาและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 200 คนเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทวงถามผลการดำเนินงานตามโครงการ คทช. ของรัฐบาล ซึ่งนายชาคริสตร์กล่าวว่าทางที่ดินจังหวัดเล่นแง่แปรธาตุบ่ายเบี่ยงไม่ปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล วันนี้จึงนำขาวบ้านมาทวงถามและต้องได้รับคำตอบในวันนี้ด้วยนายชาคริสตร์กล่าวทิ้งท้าย

Back To Top