รายอำเภอชัยบุรีเปิดโครงการ เปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ ถนนปลอดภัย ชัยบุรีปลอดแว้น

นายอำเภอชัยบุรีเปิดโครงการ เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ถนนปลอดภัย ชัยบุรีปลอดแว้น
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ในการดำเนินการโครงการ “เปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ ถนนปลอดภัยชัยบุรีปลอดแว้น” ซึ่งเป็นการดำเนินการ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่
1ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอชัยบุรี
2 สถานีตำรวจภูธรชัยบุรี
3โรงเรียนในพื้นที่ชัยบุรีจำนวน 4 โรง
โดยการ ประชุมชี้แจง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ปกครอง และนักเรียนที่นำมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนโดยให้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต้องปฏิบัติ
1 มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ ต้องมีการจัดทำ ประกันภัยบุคคลที่ 3
2 ต้องไม่มีเสียงดัง
3 ผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อค
4 สถานประกอบการซ่อมมอเตอร์ไซค์ต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนท่อที่ทำให้เสียงดัง
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1 ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย
2 จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
3 ตรวจสอบติดตามผล
4 บังคับใช้กฎหมาย

Back To Top