นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายอำเภอชัยบุรบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
1. เวลา 07.30 น พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสมัยสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 247 คน
2. เวลา 09.45 น กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก
– ปลูกต้นไม้ มีประชาชนจิตอาสาจำนวน 155 คนปลูกต้นพยอม มะฮอกกานี ราชพฤกษ์ ตะเคียนทอง จำนวน 788 ต้น ณ อ่างเก็บน้ำแอ่งอโศก หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี
– มอบเม็ดพันธุ์ไม้แดง ไม้นาคบุด ผักหวานป่า ต้นตำเสา ให้นายสมชาย สังข์ทอง นำไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน
-เวลา 10.45 น เยี่ยมครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุจำนวน 3 ราย
1. นายเจือน สิทธิฤทธิ์
อยู่บ้านเลขที่ 64/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อายุ 80 ปี โรคประจำตัว หอบหืด
2. นางเข็ม ร่วมพันธ์
อยู่บ้านเลขที่ 103 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อายุ 83 ปี โรคประจำตัว เป็นเนื้องอกที่ปาก
3. นายจัด คงสกุล
อยู่บ้านเลขที่ 79 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อายุ 73 ปี โรคประจำตัว พิการทางสายตา 2-3 ปี (ต้อกระจก)
นักเรียน 1 ราย ด.ญ.ดาริกาญจน์ ร่วมพันธ์ อายุ 4 ขวบ บ้านเลขที่ 103 ม 7 ต ชัยบุรี
– เวลา 11.00 น รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 175 คน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี

Back To Top