ผู้ประกอบการเดินรถ ร้องศูนย์ดำรงค์ธรรมขอความเป็นธรรมถูกทับเส้นทาง

ผู้ประกอบการเดินรถร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังบริษัทเอกชนนำรถวิ่งรับส่งผู้โดยสารทับเส้นทาง

วันที่  6 ส.ค. 63  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดฯ นายถวิล เรืองทอง หุ้นส่วนผู้จัดการพะงันทัวร์ 2000 ซี่งตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางพร้อมด้วยบุตรชาย มายังศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ช่วยเหลือกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง นำรถมินิบัสและรถตู้ปรับอากาศมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสานทับเส้นทางสาย สุราษฎร์ธานี – ดอนสัก – เกาะพะงัน โดยมองว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ และยังทำให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน ไม่สะดวก และสับสนต่อการเดินทางไปเกาะพะงัน และเกาะสมุย

นายถวิล เรืองทอง กล่าวว่า นายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะงันทัวร์ 2000 เป็นผู้มีสิทธิประกอบการจัดการสัมปทานขนส่งประจำทางด้วยรถบัสปรับอากาศในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 8562 สุราษฎร์ธานี – ดอนสัก – เกาะพะงัน โดยได้รับใบอนุญาตเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 แต่ปัจจุบันได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง นำรถมินิบัสและรถตู้ปรับอากาศที่ไม่ถูกกฎหมาย มาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารทับเส้นทางสายดังกล่าว จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้ขัดระเบียบการขนส่งให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม ที่สำคัญเพื่อให้ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก สบาย ไม่สับสน และเกิดความปลอดภัย

ในการนี้ นายโอฬาร บัวลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว และจะนำเรื่องเสนอต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

Back To Top