นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.พร้อมป้องกันภ้ย สฎ.มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย หลังเกิดลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 114 หลังคาเรือน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.สุราษฎร์ธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดลมกระโชกแรง เป็นเหตุทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 5 ตำบล 30 หมู่บ้าน 114 หลังคาเรือน (ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมสั่งการให้อำเภอพระแสงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ และให้แจ้งราษฎรตัดแต่ง กิ่งต้นไม้ บริเวณข้างบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากวาตภัย พร้อมให้ติดตามการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด.

Back To Top