ตรวจเยี่ยม…. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปชก.ตร.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมข้าราชตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี พร้อมประชุมมอบนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.สฎ.นำ ผกก.รอง.ผกก.สว.สส.เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ณ.ห้องประชุมภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โสภณ โชติกุลพลรายงาน

ตรวจเยี่ยม….
พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปชก.ตร.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมข้าราชตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี พร้อมประชุมมอบนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.สฎ.นำผกก.รอง.ผกก.สว.สส.เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ณ.ห้องประชุมภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โสภณ โชติกุลพลรายงาน

Back To Top