นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมให้ความช่วย

กาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนและ อสม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปากฉลุย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย คือ ด.ช.พนธกร ศรีไสเพชร อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย , นางเนื่อม มั่นคง อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด , นายวรฉัตร ฟองรอด อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 2 ตำบลท่าเคย , นางกิ้มง้อ ยงหุ้น อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง และนายวิจิตร แผ้วชนะ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้รายละ1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอไชยา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย คือ นายเจียม ลาสศิลป์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลโมถ่าย และนางช่วย ดิษฐราชา อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค โดยนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา ปลัดอำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย และเเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน และอสม.ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย.

Back To Top