สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการการแก้ปัญหาการยุกรุกอ่าวบ้านดอน

ประชุมคณะกรรมการการแก้ปัญหาบุกรุกอ่าวบ้านดอน
นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.สฎ.เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วนนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายอำเภอพุนพิน ตัวแทนกรมประมง ตัวแทนกรมเจ้าท่า ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและผู้เกี่ยวข้องร่วมระชุมพิจารณาปัญหาเพื่อการแก้ไขที่เป็นธรรมและพึงพอใจทุกฝ่ายโดยแต่ละหน่วยได้แสดงความคิดเห็นในมุมของแต่ละองค์กรเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top