วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประมาณ 356 คน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประมาณ 356 คน

Back To Top