พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังแผ่นดินอำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอเป็นประธาน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอชัยบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ๒๓๑ คน

Back To Top