ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายโสภณ โชติกุลพล
ผู้อำนวยการ-บรรณาธิการ
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ข่าวอาช
ญากรรมภาค 8 พร้อมทีมงาน
และครอบครัว

Back To Top