ชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครงยื่นหนังสือถึงจังหวัดให้ทบทวนเรื่องการรื้อถอนขนำผู้เลี้ยงหอย

เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงยื่นหนังสือต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ศึกษาข้อดีข้อเสียจากประกาศรื้อขนำเฝ้าคอกหอย

วันที่. 24 ก.ค.63. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงไม่ต่ำกว่าร้อยคน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอผ่อนปรนและผ่อนผันในการรื้อขนำเฝ้าคอกหอย และเรียกร้องให้ศึกษาข้อดีข้อเสียผลกระทบของประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ขนำเฝ้าหอยและโฮมสเตย์ หรือสิ่งใดๆ ที่ได้ก่อสร้างหรือติดตั้งในที่จับสัตว์น้ำบริเวณทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชาวอำเภอท่าฉาง

โดยนายจิโรจน์ เผือกเกลี้ยง ประธานชมรมประมงพื้นบ้านอำเภอท่าฉาง บอกว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยอำเภอท่าฉาง เกิดจากการผันตัวจากอาชีพประมงพื้นบ้านออกเรือวางอวนมาเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ก่อนที่ได้รับประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา หากวันนี้ต้องรื้อขนำเฝ้าคอกหอย ย่อมส่งผลกระทบต่อการเฝ้าหอยในคอก และอาจเกิดปัญหาในอนาคต วันนี้จึงอยากให้พิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียของขนำเฝ้าหอยอีกครั้ง และยังคงอยากให้ฟาร์มหอยอยู่คู่กับชาวท่าฉางและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ 1,000 เมตร แบ่งพื้นที่สาธารณะให้ส่วนรวม
นอกจากนั้น ในวันนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต อำเภอพุนพินประมาณ 80 ราย เข้ามายื่นหนังสือ เพื่อขอผ่อนผันการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนออกไปอีก 60 วัน ด้วยเหตุผล ดังนี้ 1.รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากฟาร์มให้เสร็จสิ้นก่อน 2.ช่วงนี้เป็นฤดูฝนและบางวันก็มีพายุ ฝน คลื่นลม ไม่สามารถรื้อถอนได้ 3.เครื่องมือที่ในการถอดเสาขนำต้องใช้เครื่องมือพิเศษ(ปั้นจั่น) จึงต้องใช้เวลาในการจัดการ 4.ผู้ประกอบการบางรายไม่มีงบประมาณในการรื้อถอนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่มีชาวบ้านมาจับลูกหอยในฟาร์มของผู้ประกอบการจนหมด

จากเหตุผลดังกล่าว ทางกลุ่มผู้เลี้ยหอยอ่าวลีเล็ด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ผ่อนผันการรื้อถอนคอกหอยและสิ่งปลูกสร้างไปอีก 60 วัน เพื่อจะได้ทำการรื้อถอนให้เสร็จสิ้น สำหรับกำหนดการรื้อคอกหอยจะครบกำหนด 60 วัน ตามประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่าวบ้านดอนในวันที่ 10 ส.ค.63 ที่จะถึง

ซึ่งวันนี้มีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มารับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย เพื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป.

Back To Top