คณะข้าราชการสำนักงานอธิบดีศาลภาค 8 โดยนายเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู เลขาอธิบดีศาลภาค8 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงานอธิบดีศาลภาค8 ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

คณะข้าราชการสำนักงานอธิบดีศาลภาค 8 โดยนายเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู เลขาอธิบดีศาลภาค8 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงานอธิบดีศาลภาค8 ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Back To Top