พ.อ.ธานินท์ ไตรสกุล เลี้ยงต้อนรับเฮียโอม (ขวัญชัย บุญสุวรรณ)พร้อมคุณนาย,อดีตยอดมวยใต้ สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค,คมพยัคฆ์ สิงห์มณี ที่ร้านอาหารธารา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

พ.อ.ธานินท์ ไตรสกุล เลี้ยงต้อนรับเฮียโอม (ขวัญชัย บุญสุวรรณ)พร้อมคุณนาย,อดีตยอดมวยใต้ สายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค,คมพยัคฆ์ สิงห์มณี ที่ร้านอาหารธารา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Back To Top