ประชาชนร่วมใจปลูกป่า ป้องกันไฟป่า

ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่  24 ก.ค.63  ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

สำหรับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กำหนดดำเนินการปี พ.ศ.2563 – 2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้ได้จัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป้า พร้อมกันทั่วประเทศ โดยพิธีเปิดโครงการหลัก กำหนดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแแตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน.

Back To Top